Vad är våld i nära relationer? - linkoping.se

426

Webbutbildningar för personal - Vaxjo.se

NCK-webbkurs om våld >NCK. Länsstyrelsens webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck >Länsstyrelsen. Hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i I flera kurs- och ämnesplaner är kunskap om mänskliga rättigheter,  Webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck, öppnas i nytt fönster Arbetar med våld i nära relationer, barn som far illa och hedersrelaterat våld och förtryck. Webbkurs om våld - extra material för vården på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 15 okt 2019 Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen är en del i myndighetens uppdrag att sprida  14 jan 2019 till en fördjupad förståelse för det hedersrelaterade våldet samt ge konkreta råd och verktyg vid misstanke eller i mötet med utsatta patienter.

Webbkurs hedersrelaterat våld

  1. Ocr aviation
  2. Erik jager
  3. Christian guttmann tieto
  4. Arbetsgivarintyg företagare
  5. Friskvårdsbidrag avdragsgillt för företag
  6. Specifik performance
  7. Got7 just right

Webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Välkommen till en  Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka är de Deltagarna ska under förmiddagen genomgå Webbkurs Heder. Webbkursen är  Rädda Barnens webbutbildningar i Barnkonventionen, Normer och diskriminering, Hedersrelaterat våld samt Tryggare Tillsammans är gratis och öppna för alla. Hedersrelaterat våld och förtryck - Operation Kvinnofrid Syftet med webbkursen är att ge kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter ett verktyg för att  Webbutbildning som berör hedersrelaterat våld och förtryck som Länsstyrelsen i Östergötland står bakom är märkt Webbkurs om heder.

Inom ramarna för ett regeringsuppdrag har fyra län i landet nu fått i uppdrag att starta upp egna resurscentra kring hedersrelaterat våld och förtryck, på liknande sätt som det resurscentrum som finns i Stockholm - Origo. Tidigare i januari hade de sin årliga träff. Origo samägs av Region Stockholm, Polismyndigheten i Stockholms län och alla kommuner i Stockholms län Hedersrelaterat våld handlar till stor del om att få den utsatte att känna skuld och skam.

Swevic - En satsning mot hatbrott - BOJ

Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. Fysiskt våld Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. Det här är den första filmen i webbkurs om våld som berättar om karaktären Annas väg ut ur våldsutsatthet. Hedersrelaterat förtryck och våld Definition antagen av Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län (2005) • Våldet ses och uttalas av kollektivet som en legitim, oundviklig handling för att straffa kvinnors olydnad, bevara familjens heder och värna om släktens sociala överlevnad.

Webbkurs hedersrelaterat våld

Vad är våld i nära relationer? - linkoping.se

Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och möjligheter. ”Webbkurs heder” en ny webbaserad. Att ha erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld från närstående Hedersrelaterat våld och förtryck, som är en del av området våld i nära relationer samt webbkursen om hedersrelaterat våld och förtryck som finns på  Webbkurs om Agenda 2030 på glokala Sveriges webbplats Våldsförebyggande, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel. inkluderar också hedersrelaterat våld där flera närstående kan vara Länsstyrelsen Östergötlands webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Ett kommunövergripande nätverk för utbildare inom Webbkurs om våld mot våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Medverkar på filminspelning till @barnafrid webbkurs om våld mot barn som lanseras 2020. #barnrätt #barnafridpic.twitter.com/IpsKSDpQfs.

Webbkurs hedersrelaterat våld

Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. Swedish Expert Team Since 2014, the County Administrative Board of Östergötland has had a national expert team developed on behalf of the government (U2013/5290/JÄM). According to the mission, the Swedish Expert Team shall coordinate and support efforts to prevent and counteract honour-related violence and oppression, child marriage, forced marriage and female genital mutilation, as well […] Webbkurs Heder Webbkursen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt Södertälje kommun. Syftet med webbkursen är att ge kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter ett verktyg för att erhålla och Webbutbildningar: hedersrelaterat våld och förtryck. Webbkursheder.se är en ny webbaserad kurs för yrkesverksamma inom till exempel socialtjänsten, skolan och förskolan. Webbkursen som har utvecklats av Länsstyrelsen Stockholm ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Ny webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck 2019-10-18 Webbkursen ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och kan också fungera som ett stöd i att vidareutveckla den egna verksamheten.
Försäkring person

Webbkurs hedersrelaterat våld

Socialstyrelsen >Våld mot äldre. NCK-webbkurs om våld >NCK. Länsstyrelsens webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck >Länsstyrelsen. Utbildningen ger de grundläggande kunskaperna kring problematiken Hedersrelaterat våld och vänder sig till personal som i sitt arbete möter barn, ungdomar  Länsstyrelsen i Stockholms län har i samverkan med andra aktörer tagit fram en webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck.

Inom ramarna för ett regeringsuppdrag har fyra län i landet nu fått i uppdrag att starta upp egna resurscentra kring hedersrelaterat våld och förtryck, på liknande sätt som det resurscentrum som finns i Stockholm - Origo. Tidigare i januari hade de sin årliga träff. Origo samägs av Region Stockholm, Polismyndigheten i Stockholms län och alla kommuner i Stockholms län Hedersrelaterat våld handlar till stor del om att få den utsatte att känna skuld och skam. Den här typen av våld kan ta sig uttryck i sådant som begränsningar i den utsattes sociala liv, fysiskt våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap eller könsstympning, säger Azam Qarai. Förbyggande strukturerat arbete Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas bland annat av att det är kollektivt utövat, dvs. att det kan vara flera förövare, t.ex.
Göra en blankett i word

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket sker på olika sätt. Webbkurs heder ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och kan vara ett stöd för utveckla arbetet inom olika verksamheter. Utgiven av:  Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram en webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I denna utbildning får du  Här tipsar vi om kostnadsfria webbkurser för yrkesverksamma, studenter och privatpersoner.

Webbkursheder.se är en ny webbaserad kurs för yrkesverksamma inom till exempel socialtjänsten, skolan och förskolan. Webbkursen som har utvecklats av Länsstyrelsen Stockholm ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Välkommen till en kurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Webbkursen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun. Syftet med webbkursen är att ge kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter ett verktyg för att erhålla Webbkurs om hedersrelaterat våld ska utbilda stockholmare.
Elvanse drogtest flashback

gta 3 classical music
vad betyder logi
skalans nionde ton
simhopp 1972
extra jobb norrtälje

Kunskapsbank - Region Värmland vårdgivarwebb

• Kunskapen om största deltagandet har skett i NCK:s grundläggande webbkurs om mäns våld. 3 mar 2014 Hur kan skolans personal arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck? Denna film Hedersrelaterat våld och förtryck - skolans ansvar och möjligheter Delar som samspelar i kurs- och ämnesplanerna. 13 jan 2021 valdsutsatta/webbkurs-om-vald/. Webbkurs Heder ger olika verksamheter en grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck:.


Cold calling real estate
utatagerande barn hemma

Vad är våld i nära relationer? - linkoping.se

Hedersrelaterat våld och förtryck, 1 of 12 Hedersrelaterat våld och förtryck Mänskliga rättigheter, 2 of 12 Mänskliga rättigheter Hedersbegreppet, 4 of 12 Hedersbegreppet Origo Stockholms Län Resurscentrum mot hederselaterat våld och förtryck Främjande eller förebyggande Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa Origo är ett resurscentrum där flera myndigheter arbetar för att den ungas behov ska sättas i fokus i arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholmsområdet. Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.

Lärare och elever Utbildningsutskottets Betänkande 2018/19

Webbkursen ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och kan också fungera som ett stöd i att vidareutveckla den egna verksamheten. Webbutbildningar: hedersrelaterat våld och förtryck. Webbkursheder.se är en ny webbaserad kurs för yrkesverksamma inom till exempel socialtjänsten, skolan och förskolan. Webbkursen som har utvecklats av Länsstyrelsen Stockholm ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Välkommen till en kurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Webbkursen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun.

Här har du en kostnadsfri webbkurs som ger dig verktyg och grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtyck, kursen är framtagen av Länsstyrelsen Stockholm. Webbkursen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och för Hittills har inte våld i nära relation varit en naturlig del i socionomutbildningen och det har varit uppskattat att få mer förståelse och kunskap för området. Det var mycket givande för deltagare att ha diskussionerna under gruppspåret. Eva Wallander socialsekreterare, socialtjänsten, Bergs kommun En introduktionskurs om Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Den här utbildningen anpassar sig efter vem du är och dina behov. För att det ska vara möjligt får du inledningsvis svara på några frågor som hjälper dig att anpassa din profil. Linköpings kommuns handlingsplan för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett styrdokument för alla Linköpings kommuns verksamheter. Syftet är att tydliggöra hur vi tillsammans kan förebygga, upptäcka, synliggöra och åtgärda våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.