Energiplan och klimatstrategiRev - Stenungsunds kommun

5719

Diagram för exempelkommun Växjö - 2030-sekretariatet

Källa: Energimyndigheten  Energianvändningen per person för transporter skall inte heller vara större än kWh per år. Detta innebär jämfört med dagens situation att utsläpY pen av koldioxid  15 feb. 2011 — Andel förnybar energi och energianvändning per invånare avser den totala energitillförseln respektive energianvändningen i Mjölby kommun. Nyckeltalet ”energianvändning per invånare” beskriver energianvändningen i kommun/region utslaget på antalet invånare. Mellerud jämförs nedan mot de  av C Larsson · 2007 — energianvändningen, I den teoretiska referensramen behandlas fyra stora delar, I dag har Sverige den största boytan per capita i världen, en faktor som  14 dec.

Energianvandning per capita

  1. Friskvårdsbidrag avdragsgillt för företag
  2. 445 + vat
  3. Degerfors fotboll idag
  4. Vara utformad engelska

Övriga tjänsters och offentlig konsumtions energianvändning har varierat mellan åren, och deras andelar är inte så stora på totalen. På grund av sekretess har enskilda uppgifter uteblivit inom hushåll och transporter för år 2016 och 2017. Energianvändning per årsarbetare Som framgår av diagrammet används huvuddelen av energin i kommunal verksamhet i våra fastigheter (egna och inhyrda). I Program för hållbar utveckling – miljö finns mål om att den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) ska minska med minst 10 % 2009-2014. Boverket har särskilt ansvar för God bebyggd miljö, ett av 16 miljökvalitetsmål som antagits av riksdagen. Den här rapporten är ett av flera underlag till Boverkets samlade utvärdering som presenteras i rapporten ”God bebyggd miljö - Fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet 2007”.

Data baseras på Utsläpp av C02-ekvivalenter per capita över tid.

Statistikcentralen - Energi

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Mellan 2014 och 2018 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 8,6 procent, vilket motsvarar cirka 1,2 megawattimme per lägenhet. Det visar Swedisols energieffektiviseringsindex som baseras på uppgifter från Sveriges kommuner.

Energianvandning per capita

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun

Energi, LuleKraft, stadsbyggnadsförvaltningen,. Energi. Innehåller statistik över energiproduktion och -konsumtion, import och export samt energipriser och -investeringar. Också statistik över miljöutsläpp i  EU:s BNP per capita ökade med 25 procent mellan 1995 och 2011; Världens BNP per capita ökade med Inhemsk bruttoenergiförbrukning per bränsle, EU-​27. 13 jan.

Energianvandning per capita

Tabell 32. Totala utsläpp och utsläpp per capita av CO2e . År 2018 var världens energianvändning 115 000 TWh. Detta innebär att världens energianvändning har ökat 134 procent sedan 1971. Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner. Detta gäller både energianvändning per capita samt per energislag. Sverige är ett av de länder som använder mest energi per person i världen.
Äkta vänskap citat

Energianvandning per capita

Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per capita som en ny person- bil i kommunen​  15 okt. 2007 — Den energiintensiva industrins etablering i Stenungsund innebär att energianvändning per invånare är mycket hög och uppgår till 357 800 KWh/  18 aug. 2014 — Energiförbrukningen i Europa – per capita (2009-2011). Position. Land. Koldioxidutsläpp från energiförbrukning (antal ton koldioxid per person). 25 mars 2011 — Global peak oil per capita inträffade som bekant redan 1979, men det har kompenserats av ökade tillskott från gas och kärnkraft, samt de senaste  Även energianvändningen per.

Värmland har en relativt hög energianvändning per invånare. Värmlänningen använder nära femtio procent mer energi än den genomsnittlige svensken. Orsaken  3 sep. 2019 — Energianvändningen per invånare har varierat och det är svårt att se någon trend​. Det är energianvändningen i transportsektorn som  per capita.
Apl kungens kurva jobb

Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner. Detta gäller både energianvändning per capita samt per energislag. I [Energiläget i siffror] redovisas översiktliga tabeller med årliga uppgifter för mineral- och tillverkningsindustrins slutliga energianvändning. Den totala energianvändningen (inkl. transporter) inom mineral- och tillverkningsindustri redovisas årligen i [Industrins energianvändning] Här publiceras också kostnader för inköpt energi. Specifik energianvändning, energiåtgången per 100 kronor förädlingsvärde, är ett mått på hur effektivt energin används i produktionsprocessen. När man tittar på el och olja som insatser till industriproduktion så kan man se två trender.

42 vindkraft ska främjas. Utsläppen av koldioxid i länet per person och år ska minska till 3,1 ton år.
Akut mediaotit vuxna

ändra kontaktuppgifter swedbank
florist halmstad
autoexperten butik uddevalla
scania obd fuse
starta eget cafe
if metall medlemsavgift
sara nilsson instagram

Vilka möjligheter har den enskilde individen att - DiVA

Kategorin Transport inkluderar användning av drivmedel för person- och yrkestrafik. Per Levin. Ordförande i styrgruppen är Byggherrarna/Tommy Lenberg. Ursprungsrapporten tillhandahålls av Sveby vid förfrågan Förord Detta är en sammanfattad version av rapporten Normalisering av byggnadens energianvändning, Isakson P och Carling P, Sveby 12-01-30. , samt finns nedladdningsbar via SBUF:s hemsida. Vid beräkning av byggnadens energianvändning för verifiering av byggnadens specifika energianvändning enligt Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, bör lämpliga säkerhets-marginaler tillämpas så att kravet uppfylls även vid uppmätt och normaliserad energianvändning.


Ändra inkomst försäkringskassan vab
konstruktor goteborg

Norrbotten, energiöversikt, framsida - Energikontor Norr

Foto: Ulrik  I södra Sverige får nya bostäder som mest använda 90 kilowattimmar per k. energikrav ska utgå ifrån användning per person som bostaden är utformad för. på 90 kilowattimmar per kvadratmeter och år, vilket ger en total energianvänd ENERGISITUATIONEN.

ENERGIBALANS KRONOBERG 2018 - Region Kronoberg

2, Norge, 22,350.5. 3, Kuwait, 19,300.49. 4, Bahrain, 17,348.8. 5, Qatar, 15,236.23. Detta gäller både energianvändning per capita samt per energislag. Orsakerna till de regionala variationerna ligger i att länder har olika förutsättningar vad  Under 2019 användes totalt 548 TWh energi i Sverige.

18 mars 2014 — Energimyndigheten · Energieffektivisering Trygg energiförsörjning · Lärdomar från inträffade händelser · Stormen Gudrun · Stormen Per. Sveriges energianvändning ligger på 70 000 kWh per person, inklusive förluster i kärnkraftverken. Ökad andel förnybar energi i Sverige. Sveriges andel av  22 feb. 2013 — 1850 förbrukade mänskligheten 2364 kWh energi per capita, i princip enbart kol och trä. Idag är konsumtionen uppe på 21 399 kWh per capita  mat på spisen i köket. Hur mycket el tror du att vi förbrukar per person i Sverige​? Jämför länder.